Skip to main content
(press enter)

Croeso i Dregyrfa

Mae gan iechyd a gofal lawer i'w gynnig ar hyd pob cam o'ch taith gyrfa, gyda thros 350 o rolau ar lefelau amrywiol ar gael.

Er mwyn eich helpu i ddeall yn llawn y cyfleoedd sydd ar gael a gwneud dewisiadau gwybodus, rydym wedi datblygu pentref rhithwir sef Tregyrfa. Mae Tregyrfa yn gartref i wahanol elfennau o’r cyfleoedd iechyd a gofal a'r gyrfaoedd cysylltiedig sydd ar gael.

Mae llwyth o adnoddau ar gael i chi ddysgu rhagor am yr ystod eang o wahanol yrfaoedd yn y sector iechyd a gofal, yma yng Nghymru. Mae hefyd ddigwyddiadau yn y sinema a chyfres o ddeunyddiau yn ein Llyfrgell Sgiliau o’r enw ‘Bydd wych’ a fydd yn eich helpu i gyrraedd eich potensial llawn. Cofiwch alw heibio i’r Gornel Gymraeg hefyd lle gallwch eistedd yn ôl a dysgu am werth defnyddio’r Gymraeg yn y gweithle.

‘Gyrfaoedd deintyddol yn  Nhregyrfa!’

Gyda rolau sy’n cynnwys technolegwyr deintyddol, nyrsys deintyddol, hylenyddion deintyddol ac wrth gwrs deintyddion, mae gennym ni ‘lawer i wenu amdano’ yn ein hadeilad deintyddol newydd sbon. O fideos a blogiau i adnoddau sy'n darparu gwybodaeth megis pa sgiliau a chymwysterau sydd eu hangen arnoch, ymwelwch â'r adeilad i ddarganfod yr ystod o gyfleoedd sydd ar gael ac ystyriwch a allai gyrfa mewn deintyddol fod yn addas i chi.

Barod i ddarganfod eich dyfodol? Dewch mewn ac edrychwch ar ba daith gyrfa hoffech chi archwilio!

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Manage preferences