Skip to main content
(press enter)

Croeso i Dregyrfa

Mae ystyried ein hopsiynau gyrfa yn aml yn broses frawychus; gyda chymaint o rolau ar gael a lleoedd i ddod o hyd i wybodaeth, gall deimlo'n llethol. Ond gyda dros 350 o rolau ar gael ar wahanol lefelau, mae gan iechyd a gofal lawer i'w gynnig ar bob cam o'ch taith yrfa.

‘Sbotolau ar Brentisiaethau Tregyrfa’

Ydych chi erioed wedi ystyried camu i mewn i yrfa drwy brentisiaeth? Yn lansio ar 28 Chwefror, bydd Addysg a Gwella Iechyd Cymru ynghyd â Gofalwn Cymru yn dod â gwybodaeth ac adnoddau i'ch helpu i ddeall yn well beth yn union yw hanfod prentisiaeth.

Mae prentisiaethau'n ffordd wych o ennill wrth ddysgu. Mae ystod eang o gyfleoedd ar gael p'un a ydych yn chwilio am yrfa newydd neu'n weithiwr presennol o fewn y GIG.

Gyda dros 30 o adnoddau newydd yn cael eu hychwanegu, cofiwch ddod yn ôl i edrych ar ein llyfrgell sgiliau a'n hardal Sinema lle gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth orau i roi cychwyn da i chi wrth gyflawni eich gyrfa o fewn gofal iechyd.

Er mwyn helpu ein cynulleidfaoedd i ddeall yn llawn y cyfleoedd sydd ar gael a gwneud dewisiadau gwybodus, fe wnaethom ddatblygu Tregyrfa: pentref rhithwir. Mae Tregyrfa yn gartref i amrywiol elfennau gwahanol o ddarparu iechyd a gofal a'r gyrfaoedd cysylltiedig sydd ar gael.

Mae llwyth o adnoddau ar gael i fyfyrwyr ac athrawon cael dysgu mwy am y nifer mawr o yrfaoedd gwahanol sydd ar gael o fewn y meysydd iechyd a gofal cymdeithasol, yma yng Nghymru. Hefyd mae sesiynau byw efo gweithwyr proffesiynol profiadol i’w weld hefyd.

Dewch mewn ac edrychwch ar ba daith gyrfa hoffech chi archwilio!

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Manage preferences