Skip to main content
(press enter)

Tregyrfa

Datganiad cywirdeb

Gwnaed pob ymdrech i ddarparu gwybodaeth sy'n gyfredol ac yn gywir. Serch hynny, gall gwallau anfwriadol mewn gwybodaeth ddigwydd.

Nid yw AaGIC yn rhoi unrhyw sicrwydd na gwarant bod gwybodaeth ar y wefan hon yn gyfredol ac yn gywir, ac nid yw'n cymryd unrhyw gyfrifoldeb am faterion sy'n codi o newid amgylchiadau neu wybodaeth neu ddeunydd arall a allai effeithio ar gywirdeb gwybodaeth ar y wefan hon.

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Manage preferences