Skip to main content
(press enter)

Tregyrfa

Datganiad iaith Gymraeg

Rydym wedi ymrwymo'n llwyr i sicrhau ein bod yn cefnogi ac yn tyfu'r Gymraeg yng ngweithlu ein GIG ac yn ei ymgorffori'n weithredol yn y ffordd rydym yn gweithio fel sefydliad. Rydym yn deall pa mor bwysig yw hyn i'n staff, ein dysgwyr a'n cleifion.

Nid yw rhai adnoddau ar gael yn yr iaith Gymraeg ar hyn o bryd, ac ym mhob achos rydym yn gweithio ar fyrder i unioni'r sefyllfa honno. Bydd yr adnoddau Cymraeg yn cael eu huwchlwytho i'r platfform hwn cyn gynted â phosibl.

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Manage preferences