Skip to main content
(press enter)

Tregyrfa    Deintyddiaeth    Nyrs Ddeintyddol    All Blogs

All Nyrs Ddeintyddol blogs

Shan Nash

Nyrs ddeintyddol yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol mewn Deintyddiaeth Gymunedol yng Ngogledd Cymru

Rwy’n Nyrs Deintyddol yn y Gymuned ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Rwy’n gweithio yng Ngwasanaeth Deintyddol yn y Gymuned Gogledd Cymru yng Nghanolfan Ddeintyddol Wrecsam, gan gynnal clinigau a gwasanaethau cymunedol a gyflwynir yn Ysbyty Maelor Wrecsam.

Kirstie Moons1

Taith nyrs deintyddol i fod yn un o bobl bwysicaf deintyddiaeth Cymru

Rwyf yn gweithio mewn swyddfa ac nid wyf yn gweithio gyda chleifion mwyach. Mae fy rôl yn cynnwys cynnal a goruchwylio darpariaeth addysg a hyfforddiant i ôl-raddedigion ar gyfer y tîm deintyddiaeth yng Nghymru. Rwy’n gweithio gyda llawer o rhanddeiliaid a phartneriaid gwahanol, gan gynnwys Llywodraeth Cymru a Deoniaid Deintyddiaeth yng ngweddill y DU.

Hannah Mykaela Price v2

Beth sydd ei angen i hyfforddi i fod yn nyrs ddeintyddol

Mae fy hyfforddiant fel nyrs deintyddol wedi cynnwys gweithio am 3 blynedd mewn practis deintyddol cyffredinol ym Mhowys, canolbarth Cymru. Un diwrnod bob wythnos, byddwn yn mynd i Wrecsam bob dydd Mawrth ar gyfer addysgu academaidd a fyddai’n cyfrif tuag at fy nghymhwyster. Yn ystod pandemig Covid, cynhaliwyd yr addysgu hwn yn rhithwir. Fel arfer, mae’r hyfforddiant hwn yn cymryd 18 mis ond oherwydd y pandemig, cymerodd fy hyfforddiant i ychydig mwy o amser.

Sian Thomas

O nyrs ddeintyddol i swyddog hybu iechyd y geg

Rwyf yn gweithio mewn swyddfa. Fodd bynnag, mae llawer iawn o’m hamser yn cael ei dreulio’n ymweld â chartrefi gofal i addysgu staff gofal am ofal iechyd geneuol a sut y gallant helpu i gynnal iechyd cegau a dannedd eu preswylwyr. Rwyf hefyd yn cefnogi staff ac yn darparu canllawiau fel y gallant gwblhau dogfennaeth genedlaethol mewn perthynas ag asesu risg a chynllunio gofal eu preswylwyr.

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Manage preferences