Skip to main content
(press enter)

Careersville      Deintyddiaeth      Therapydd Orthodonteg      Blog

Gweithio fel therapydd orthodonteg

  Claire Elbey - Therapydd Orthodontig

Rwy’n gweithio mewn practis orthodonteg modern, cynllun agored a phrysur yn Abertawe ac rydym ni’n gweld cleifion y GIG a phreifat o bob oedran.

Claire Ebley

Claire Ebley

Orthodonteg yw’r gangen o ddeintyddiaeth sy’n ymdrin yn bennaf â sythu dannedd pobl gyda fframiau dannedd gosodedig.  Fel therapydd orthodontig, rwy’n trin achosion pobl dan 18 oed y GIG sydd dan bresgripsiwn orthodeintydd arbenigol.

Beth ydych chi’n mwynhau mwyaf am eich swydd?

Mae’r swydd yn rhoi boddhad mawr. Rydych chi’n cael ymdeimlad o wedi cyflawni rhywbeth a balchder wrth weld ein cleifion ifanc wrth eu boddau gyda’u gwenau newydd sbon.  Rwy’n teimlo y gallwn ni wneud gwahaniaeth mawr i hyder person ac rydych chi’n teimlo eich bod chi’n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol yn eu bywydau.

Sut daethoch chi i’ch rôl?

Gweithiais i fel nyrs orthodeintyddol am flynyddoedd lawer cyn i’r cwrs fod ar gael.

Pa fath o berson fyddai’n addas ar gyfer eich swydd?

Person gofalgar, trugarog a chyfeillgar gyda medrusrwydd dwylo da, sgiliau cyfathrebu rhagorol ac sy’n gallu gweithio’n dda fel rhan o dîm.  Mae gallu dilyn cyfarwyddiadau ac ymfalchïo yn eich gwaith, ynghyd â sylw i fanylion, yn bwysig iawn. 

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Manage preferences