Skip to main content
(press enter)

Tregyrfa        Llyfrgell Sgiliau a'r Gornel Gymraeg    All Blogs

All Llyfrgell Sgiliau a'r Gornel Gymraeg blogs

Cedron Sion

Taith Gyrfa Drwy’r Iaith

Helo! Cedron Sion ydw i o Borthmadog yng Ngogledd Cymru. Rydw i’n aelod o weithlu Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) ers fis Chwefror eleni, yn gwasanaethu fel cyfieithydd.

Huw Owen

Ydych chi wedi ystyried gyrfa fel Cyfieithydd?

Ydych chi’n hoffi astudio Cymraeg (a Saesneg!) a theimlo y byddech chi’n hoffi gwneud rhywfaint o gyfieithu fel rhan o yrfa arall?

Ffraid Gwenllian

O astudio Cymraeg i astudio Meddygaeth

I raddau, ‘dw i wastad wedi cael fy nenu at y syniad o fod yn feddyg, er cymaint o cliché mae hynny’n swnio! O’n i wrth fy modd efo’r syniad o’r swydd, y syniad o helpu pobl, ond yn anffodus, doedd gen i ddim diddordeb mewn gwyddoniaeth yn yr ysgol. O’dd o’n teimlo fel pipe dream mewn gwirionedd, yn enwedig wedi i mi wneud y penderfyniad i ollwng pob un o’r gwyddorau craidd ar ôl TGAU. Do’n i erioed wedi’ ystyried yn llwybr gyrfa posibl i rywun fel fi, ac mi o’n i wedi’ roi o ar ryw fath o bedestal anghyraeddadwy yn fy meddwl pan ddaeth yr amser i ni wneud ceisiadau UCAS.

Bethany - Swansea Bay University Health Board

Stori Bethany

Helo Bethany!

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Manage preferences